Vragen over registratie / Inloggen:

1 • Ik ben al klant maar weet mijn wachtwoord niet meer?
Een nieuw wachtwoord is op te vragen via de button "Ik ben mijn wachtwoord vergeten".

2 • Ik weet mijn inloggegevens (gebruikte mailadres) niet meer?
U kunt beste een geheel nieuwe registratie aanmaken, wij koppelen deze nieuwe registratie aan uw bestaande gegevens.

3 • Het lukt mij niet me te registreren, ik krijg de melding e-mailadres is al bekend.
Uw gegevens zijn al bekend in ons klantenbestand u kunt een wachtwoord aanvragen via de button "ik ben mijn wachtwoord vergeten"

4 • Bij het aanmaken van een wachtwoord krijg ik de melding invalid token?
Dit komt meestal omdat de link waarmee het wachtwoord ingesteld kan worden is verlopen, deze is beperkt geldig. U kunt het beste nogmaals de button "ik ben mijn wachtwoord vergeten" gebruiken en via de meest recente link het wachtwoord instellen.

5 • Ik wil mijn gegevens aanpassen wat moet ik doen?
Als u bent ingelogd u onder de knop ‘mijn catalogus’ uw gegevens aanpassen.

6 • Ik heb me geregistreerd maar ik kan niet bieden.
Het kan zijn dat uw registratie nog niet is behandeld. Nieuwe registraties worden tijdens kantooruren dagelijks verwerkt. Buiten kantooruren is dit minder frequent.

7 • Ik heb een bod gedaan maar zie dit bod niet staan bij het betreffende kavel.
U kunt uw biedingen controleren onder de knop "mijn catalogus" > "mijn timed-online biedingen". Alle biedingen worden behandeld als autobod, het biedsysteem biedt voor u mee tot het door u opgegeven maximumbedrag is behaald.

8 • Ik krijg de melding "ongeldige login"
De combinatie van het ingevoerde e-mailadres en wachtwoord is onjuist.


Houdt u er rekening mee dat wij geen wachtwoorden of mailadressen automatisch invullen. Dit zijn persoonlijke instellingen op het door u gebruikte apparaat. Wij adviseren u allen in te vullen velden leeg te maken en uw mailadres en wachtwoord handmatig in te vullen (ook niet automatisch aanvullen).

Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen op 06-304 191 61 of via mail op info@zadelhoff-online.comFrequently Asked Questions about registration/log in:

1 • I am already registered, but I do not remember my password, what do I do?
You can request a new password by clicking on "I forgot my password"

2 • I do not remember my log in information (email address), what do I do?
In this case, it is easiest to create a new account. We will make sure to link your new registration to your existing information in our system.

3 • I cannot register, and I received a notification that my email address is already in use.
This means your information is already familiar in our system, please click "I forgot my password" to create a password.

4 • While creating a new password I get the notification: 'Invalid token', what do I do?
You usually get this notification because the link you used to create a new password is expired, this happens after 24 hours. Please select "I forgot my password" and use the most recent link we send by email to create a new password.

5 • I would like to change my information, how do I do this?
Please log in to your account and go to "My Catalogue", here you can edit your information.

6 • I have registered myself but I am not able to bid, what do I do?
It is possible your registration has not been processed yet. New registrations are processed during office hours, at least twice an hour. Outside of office hours, this happens less frequently. Please be patient.

7 • I placed a bid, but my bid is not visible next to the lot I bid on.
You can check your bid(s) by going to "My Catalogue" > "My Timed Online bids". Every entered bid will be treated as an automatic bid, the computer will bid for you until your personal maximum bid has been reached.

8 • I received a notification "Invalid login", what does this mean?
This means the combination of the email address and password are not correct. Please try again, or if you forgot you login details see FAQ’s no. 1 and 2.


Please note we do not automatically fill out passwords or email addresses. These are personal settings on the device you use. We advise you to clear the login fields and manually fill in your login information (without letting your device automatically fill it in for you).

For any further questions or remarks, please do not hesitate to contact us at +31 (0)6 304 191 61 or by e-mail at info@zadelhoff-online.com